CV
 

 

Anne Bakken Sandtveit, født i Vollen i 1950. Utdannet adjunkt i vev, søm og tekstilforming ved SLFO. Studert kunsthistorie ved universitetet. Formingslærer i 15 år ved flere videregående skoler. Kursvirksomhet gjennom 20 år.

Deltatt på flere utstillinger og premiert i ulike konkurranser.

Tidligere leder av Asker Quiltelag og aktiv i Askerkvinnenes Næringsnett. Var med å starte "Venneforeningen til Vollen som kystkultursenter".

Utsmykningsoppdrag for bl.a.: Asker kommune, Asker Museum, Holmen videregående skole, Arnestad Skole, Skolens Hus i Bærum, Star Forsikring, Oslo Revisjon, Asker Reklamebyrå og en rekke privatpersoner.

Har laget silkefaner for skoler, korps, barnehager m.m. de siste ti årene.

Utarbeidet spesialsider om patchwork til ukepressen.

Flere arbeider vist bl.a. i: "Norge rundt", NRK, Norsk Ukeblad, KK, Norsk Quilteblad, Quilters Newsletters Magazine, aviser og slidesserie fra Norge.

Utga boken "PATCHWORK - kreativ design i friske farger" på Orion forlag i 1995.

Utarbeidet logoen til Asker Sentrum sammen med et reklamebyrå og har laget originalen til handlenettet i patchwork.

Startet eget firma - PINK DESIGN - i 1990, systue og interiørkonsulent. Utvidet virksomheten høsten 2000 til også å omfatte galleri og utsalg.

 


 

gardin- og -interiørsømutsmykningpatchworkfanergalleri pinkutstillingerutsalg
åpningstiderkartkontaktskjemacvgjestebokom vollentil hovedsidentil toppen av siden