VOLLEN I ASKER

 

VOLLEN er et av de best bevarte strandstedene i indre Oslofjord og ble et senter for bl.a. båtbygging, jaktfart, handel, fiske, isskjæring, hagebruk og gartnerivirksomhet. På slutten av 1800-tallet lå det tre store skipsverft her. Johan Anker og Christian Jensen ble kjent langt utenfor landets grenser for fremragende konstruksjon og bygging av båter. Frem til 1915 drev de Anker & Jensen Båtbyggeri sammen, men skilte lag da Jensen ville satse på bygging av større trebåter mens Anker spesialiserte seg på seilbåter.

Roald Amundsens polarskip MAUD ble bygget ved Chr. Jensens verft i Vollen i 1916 - 1917 og fikk sin velfortjente plass i historien for ekspedisjonen mot Nordpolen i 1918 - 1922. Skipet ligger i dag delvis under vann i Cambridge Bay i Canada, men flere har engasjert seg for å få restene av MAUD hjem til Vollen for mulig å restaurere skipet. Noen av Chr. Jensens eiendeler vises i Galleri Pink.

Johan Anker fikk stor suksess og konstruerte over 400 båter. Mange vant internasjonale seilaser. Daværende Kronprins Olav tok OL-gull i 1928 i Nederland med båten NORNA VI og vant Kattegattseilasen med SIRA i 1938. Andre båter som utmerket seg med gode plasseringer er bl.a. BRAND II, ROLLO, MAGDA IX og XI, IRINA II, FIGARO IV og VI, og ABU.

Vollen Kystkultursenter ble åpnet våren 1994 og er et naturlig stopp når du går kystkulturstien fra Slemmestad til Holmen. Senteret ligger i en restaurert villa fra 1881 som ble brukt som sommerhus. Kystkultursenteret er åpent i sommersesongen.

Vollen besøkes årlig av tusenvis av mennesker. Flotte strender, badeplasser, fiskeplasser, turmuligheter og et ganske rikt tilbud innen kunst og kultur lokker mange. Gallerier og antikviteter, kafe og fjordkro kan oppleves hele året og om sommeren er det åpen marina og gjesteplasser for sjøfarende. Velkommen til Vollen - et av de best bevarte strandstedene!

KYSTSTIEN:
Merket turvei fra Veas/Slemmestad til Holmen. Gode parkeringsmuligheter de fleste steder langs kyststien, unntatt Blakstad Brygge og ytterst på Konglungen.


Vollen sentrum sett fra vest. Kystkultursenteret og Galleri Pink ligger til høyre utenfor bildet.

Kjølen til "Maud" strekkes. Foto fra Maudbukta i 1916.

Selvikvillaen - nå Vollen Kystkultursenter - bygget 1881.
Foto fra 1886.

HOLMEN: Gammelt handelssted med landhandleri i 1868, båtslipp fra ca. 1890. Anløpssted for båter med hesteskyss til Asker.

HVALSTRAND BAD: Åpnet i 1934. Restauranten er restaurert, verneverdig, sommeråpen. Stupebrett og badestrand.

HVAL GÅRD: Fra tidlig middelalder. Askers best bevarte kalkovn. Askers kalkovner var i drift fra 1300-tallet til 1860-årene.

KONGLUNGEN/LØKNES: Senter for fiske og fraktfart, skipsrederi. Glanstid som feriested for Kristianiaborgere på slutten av 1800-tallet.

BLAKSTAD BRYGGE: Gammel, bevart kalkovn. Børsholmen sjøskole, båthavn. Askerelva som går forbi Åby mølle og sagbruk munner ut her.

SJØVOLLBUKTA: Sjøvollskipet fra 1200-tallet ble funnet i bukta på 1960-tallet. Kongen eide hytte her frem til 1998.

VOLLEN: Et av fjordens best bevarte strandsteder. Se omtale.

HÅKAVIK: Funn etter bosetning fra tidlig middelalder. Fridtjof Nansens enke Signe bodde her fra 1930-årene.

SJØSTRAND: Isskjæring 1860 - 1930. Flere store ishus. Is fra Stupengdammen ble eksportert fra Hagastranda. Flott badestrand.

SLEMMESTAD: Slemmestad Sementfabrikk etab. 1888. 1940-årene stor eternittproduksjon, mye til eksport. Reketråling.

 


 

gardin- og -interiørsømutsmykningpatchworkfanergalleri pinkutstillingerutsalg
åpningstiderkartkontaktskjemacvgjestebokom vollentil hovedsidentil toppen av siden